2019 Final Scores

THURSDAY, FEBRUARY 21

Game 1: Oklahoma State 2, Arizona State 0 BOX SCORE

Game 2: Oregon 3, New Mexico State 1 BOX SCORE

Game 3: Nebraska 5, BYU 4 (8 inn) BOX SCORE

Game 4: Oklahoma State 7, North Carolina 5 BOX SCORE

Game 5: Bethune Cookman 5, Oregon 3 BOX SCORE

Game 6: BYU 7, Missouri 3 BOX SCORE

Game 7: Texas Tech 8, Arizona State 0 (5 inn) BOX SCORE

FRIDAY, FEBRUARY 22

Game 12: San Diego State 4, Nebraska 0 BOX SCORE

Game 13: Northwestern 1, BYU 0 BOX SCORE

Game 14: Washington 4, Cal Poly 2 BOX SCORE

Game 15: Ohio State 4, Army 0 BOX SCORE

Game 16: Colorado State 7, Bethune Cookman 0 BOX SCORE

Game 17: Arizona State 6, Nebraska 5 BOX SCORE

Game 18: Oklahoma State 15, San Diego State 5 (5 inn) BOX SCORE

Game 19: Washington 4, Kentucky 2 BOX SCORE

Game 20: Oregon 11, Army 0 (5 inn) BOX SCORE

Game 21: Colorado State 6, Utah 1 BOX SCORE

Game 22: Arizona 3, Oklahoma State 0 BOX SCORE

Game 23: Cal 1, Duke 0 BOX SCORE

Game 24: Oklahoma 10, BYU 0 (6 inn) BOX SCORE

Game 25: Texas A&M 4, Cal Poly 2 BOX SCORE

Game 26: North Carolina 7, Utah 2 BOX SCORE

Game 27: Arizona 12, Long Beach State 3 (7 inn) BOX SCORE

Game 28: Northwestern 6, Duke 5 (8 inn) BOX SCORE

Game 29: UCLA 7, Oklahoma 1 BOX SCORE

Game 30: Arizona State 5, Texas A&M 2 BOX SCORE

Game 31: New Mexico State 6, North Carolina 2 BOX SCORE

Game 32: Kentucky 10, Bethune Cookman 2 (5 inn) BOX SCORE

Game 33: UCLA 11, Missouri 3 (6 inn) BOX SCORE

SATURDAY, FEBRUARY 23

Game 34: Arizona 9, UCSB 1 (5 inn) BOX SCORE

Game 35: Oregon 7, Texas A&M 5 BOX SCORE

Game 36: Colorado State 2, Oklahoma State 1 BOX SCORE

Game 37: Northwestern 8, Utah 0 (5 inn) BOX SCORE

Game 38: Oklahoma 2, Arizona 1 BOX SCORE

Game 39: Long Beach State 8, North Carolina 4 BOX SCORE

Game 40: Texas Tech 5, Oregon 0 BOX SCORE

Game 41: Cal Poly 2, Colorado State 1 BOX SCORE

Game 42: Ohio State 2, Utah 0 BOX SCORE

Game 43: Northwestern 2, Long Beach State 1 BOX SCORE

Game 44: Washington 1, Fullerton 0 BOX SCORE

Game 45: Kentucky 5, Cal 0 BOX SCORE

Game 46: UCLA 9, Nebraska 1 (6 inn) BOX SCORE

Game 47: Army 10, Duke 0 (5 inn) BOX SCORE

Game 48: BYU 3, UCSB 2 BOX SCORE

Game 49: Washington 6, Missouri 3 BOX SCORE

Game 50: New Mexico State 6, Cal 5 (10 inn) BOX SCORE

Game 51: UCLA 12, Kentucky 4 (6 inn) BOX SCORE

Game 52: Ohio State 6, Duke 0 BOX SCORE

Game 53: Cal State Fullerton 4, Bethune Cookman 0 BOX SCORE

Game 54: Missouri 15, New Mexico State 0 (5 inn) BOX SCORE

Game 55: Arizona State 4, Bethune Cookman 1 BOX SCORE

Game 56: Texas Tech 7, San Diego State 0 BOX SCORE

SUNDAY, FEBRUARY 24

Game 57: Oklahoma 9, Cal State Fullerton 1 (5 inn) BOX SCORE

Game 58: Washington 3, Northwestern 1 BOX SCORE

Game 59: Oregon 6, UCSB 1 BOX SCORE

Game 60: Duke 4, Utah 3 BOX SCORE

Game 61: Ohio State 5, New Mexico State 1 BOX SCORE

Game 62: Oklahoma 8, UCSB 0 (6 inn) BOX SCORE

Game 63: Washington 4, Texas Tech 1 BOX SCORE

Game 64: Cal 12, Long Beach State 9 BOX SCORE

Game 65: San Diego State 8, Cal Poly 2 BOX SCORE

Game 66: UCLA 3, Colorado State 0 BOX SCORE

Game 67: Cal 2, Cal State Fullerton 1 BOX SCORE

Game 68: Arizona State 11, Cal Poly 1 (5 inn) BOX SCORE